lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pris för framstående examensarbete till Ida Mexnell

2017-04-19

Ida Mexnell har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs & Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH för arbetet Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg - med fokus på kortdistanstransporter. Prissumman är 25 000 kronor och handledare på IMES var Mikael Lantz och Charlotte Malmgren.

Läs mer om arbetet här.

Grattis Ida!