lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rapport och debatt om nollutsläpp i basindustrin

2017-05-18

Forskarna i GIST-projektet, Green industrial transitions, har skrivit rapporten Nollutsläpp i basindustrin –förutsättningar för en ny industripolitik där man mot bakgrund av den historiska utvecklingen i basindustrin argumenterar för att det behövs en ny politik för industriell utveckling för att hantera basindustrins klimatutmaningar.

Hämta rapporten på GIST-projektets hemsida.

I samband med rapporten har några av författarna också skrivit en debattartikel i Dagens Industri.