lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rapport och workshop om hållbar kollektivtrafikupphandling

2020-06-02

Malin Aldenius och Jamil Khan deltar tillsammans med Energikontor Sydost i projektet Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge som pågår oktober 2019 till april 2021. Projektet syfte är att bidra med kunskaper och erfarenheter från forskningen för att stödja den pågående kollektivtrafikupphandlingen i Blekinge. Inom projektet har Malin och Jamil skrivit rapporten "Hållbar kollektivtrafikupphandling: erfarenheter från forskningen" där de sammanfattar forskningsresultat kring hållbar upphandling inom kollektivtrafiken. Den 4 juni 2020 kommer det att hållas en workshop/webinarium på samma tema med deltagare från Region Blekinge, Blekingetrafiken och andra regionala kollektivtrafikaktörer. 

För att läsa rapporten och hitta mer information om projektet följ denna länk. http://energikontorsydost.se/l/projekt/28264.