lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stort intresse för plastforskning

2019-08-29

Under sommaren har det varit ett stort intresse för den forskning om klimatsmart och hållbar plast som bedrivs vid IMES. I början av juli meddelade regeringen genom miljöminister Isabella Lövin att ett förbud mot flera olika storters engångsartiklar i plast ska utredas, vilket följer av det EU-direktiv som antogs under våren. Fredric Bauer och Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid LTH, diskuterade i Studio Ett i SR P1 vilken plast som är nödvändig och vilka problem som måste lösas för en mer hållbar plastanvändning. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7259490


Svenska Dagbladet gjorde ett reportage om den snabbt ökande efterfrågan på plast och hur detta kontrasterar mot den uppmärksamhet som plastskräp och dess påverkan på marint liv fått de senaste åren. Bättre avfallshantering och ökad återvinning krävs över hela världen för att komma tillrätta med såväl plastskräpet i haven som det totala beroendet av olja som råvara för plastproduktionen. https://www.svd.se/sveriges-plastbantning-kommer-inte-radda-haven


P3 Dystopia berättar om hur samhället påverkas när det otänkbara händer. Så vad skulle hända om tillgången till olja drastiskt minskade? Både plast och många mediciner tillverkas av olja och tillgången skulle därför begränsas kraftigt, berättar Fredric Bauer i programmet. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1347125?programid=5188