lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sysavstipendier till IMES-exjobbare

2016-04-25

Grattis Ida Arvidsson och Sara Pettersson, två av årets Sysavstipendiater!

Sysavstipendierna delas ut till förtjänstfulla och relevanta uppsats- och examensarbeten vid svenska universitet och högskolor, med syfte att uppmuntra till studier om avfallshantering och återvinning. 2016 års stipendier delades ut i samband med Sysavdagen den 22 april, och två av tre stipendiater var IMES-exjobbare:

Ida Arvidsson med arbetet Deponigas - Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem

Sara Pettersson med arbetet Minskat matsvinn genom välgörenhet - En studie om matbanker och liknande verksamheter

Handledare var Eva Leire och Charlotta Retzner.

Mer information om Sysavstipendiet och tidigare stipendiearbeten finns här.