lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sysavstipendium till Ida Björling

2017-04-21

I samband med Sysavdagen idag fick Ida Björling ta emot stipendium på 20 000 kr för examensarbetet Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med fokus på Lunds gaturum.
Handledare på IMES var Eva Leire och Charlotte Retzner.

Läs mer om arbetet här.

Stort grattis Ida!