lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Systemperspektiv på svensk produktion av biojetbränslen

2021-12-17

Projektet 'Systemperspektiv på svensk produktion av biojetbränslen' har genomförts 2019-2021 inom Energimyndighetens program 'Hållbara biobränslen för flyg' (projektnummer 48429-1).Projektgruppen har bestått av Karin Ericsson (projektledare), Lovisa Björnsson, Mikael Lantz och Pål Börjesson. Ett ny rapport presenteras bakgrundsfakta, resultat och slutsatser.

Läs sammanfattning av forskningsprojektet (på Lunds universitets Forskningsportal)