lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till kursstarterna VT 2019!

2019-01-10

Alla anmälda studenter är välkomna till introduktionen för våra kurser i läsperiod 3. Mer information om respektive kurs finns veckan före kursstart på Live@Lund för alla anmälda studenter. 

FMIN20 Energisystemanalys, Förnybara energikällor: 21 januari kl. 10-12 i sal V:D

FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik: 21 januari kl. 10-12 i sal MA 6

FMIF05 Miljö och management: 21 januari kl. 10-12 i sal V:B

FMIN05 Klimat som vetenskap och politik: 22 januari kl. 13-17 i sal V:D

FMIA01 Miljövetenskap: 22 januari kl. 13-15 i sal 3T U202 på Campus Helsingborg