lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkomna till kursstarterna HT 2019

2019-08-28

Alla anmälda studenter är välkomna till introduktionen för våra kurser till höstterminen. Är du intresserad av en kurs men har glömt att anmäla dig? Kontakta då Astrid Byrman.

FMIF01 Mangement för hållbar utveckling: 4 september kl. 10 i sal M:B

FMIF20 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv: 3 september kl. 9 i sal V:R2

FMIF40 Avfallshantering och resurshushållning: 4 september kl. 10 i sal V:Q1

FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil: 2 september kl. 8 i sal V:B

FMIN15 Miljöledning och hållbarhetsredovisning: 3 september kl. 13 i sal V:P1

FMIN25 Energi, miljö och naturresurser: 2 september kl. 8 i sal V:S2

FMIN30 Livscykelanalys: 2 september kl. 13 i sal V:S2