lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vilken biomassa är tillgänglig? (Doktorandtjänst!)

2018-09-20

IMES gästprofessor Kristina Blennow intervjuades om ett nytt samarbete mellan LTH och SLU Alnarp som bland annat innebär en ny doktorandtjänst hos SLU. Projektet handlar om lantbrukares inställning till att leverera halm eller snabbväxande lövträd för energiändamål, hur viljan att leverera biomassa skulle kunna öka och hur stor potentialen för dessa material då kan anses vara.

Läs intervjun här.

Läs mer om doktorandtjänsten här.