lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

Avdelningsföreståndare
Max Åhman
Avd_forestandare@miljo.lth.se
046-222 86 39

Ämnesföreträdare
Lars J Nilsson
lars_j.nilsson@miljo.lth.se
046-222 46 83

Personaladministratör
Astrid Byrman
personaladministrator@miljo.lth.se
046-222 86 40

Studierektor forskarutbildning
André Månberger
andre.manberger@miljo.lth.se
046-222 41 30
Ekonom
Carin Landqvist
Ekonom@miljo.lth.se
046-222 40 91
Ekonom
Helena Vilhelmsson
Ekonom@miljo.lth.se
046-222 86 38

Utbildningsadministratör
Petra Malmquist
utbildningsadministrator@miljo.lth.se
046-222 91 29

Studievägledare
Per Svenningsson
Studievagledare@miljo.lth.se
046-222 84 59

Studierektor grundutbildning
Per Svenningsson
studierektorforGU@miljo.lth.se
046-222 84 59

Lucatadministratör
Katalogansvarig@miljo.lth.se

Webbadministratör
Ekaterina Chertkovskaya
webbadministrator@miljo.lth.se