lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Välkommen till våra utbildningssidor! Vid Miljö- och energisystem erbjuds kurser i miljövård/miljösystemanalys och energisystemanalys. Vissa kurser ges för program vid LTH, andra är öppna för övriga studenter (från LU och andra universitet/högskolor) samt yrkesverksamma.

Förutom introducerande kurser i miljövetenskap, resurshantering och energisystem ges specialiserade kurser om avfallshantering, klimat, förnybara energikällor, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, miljöledning samt projektkurser. Några kurser ges på engelska. Det är även möjligt att göra examensarbete i miljö- och energisystem - på kurswebben LTH.

Miljö, energi och hållbarhet är områden som berör många vetenskapliga discipliner och vi försöker spegla detta genom att i våra kurser ha med såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, ekonomiska som humanistiska perspektiv.

Frågor

Har du frågor om våra kurser är du alltid välkommen att kontakta vår kursadministratör:

Petra Malmquist
utbildningsadministrator@miljo.lth.se 
046-222 91 29