lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Programkurser LTH

Programkurserna är antingen obligatoriska (obl), alternativobligatoriska (altobl)eller valfria för studerande på olika program inom LTH. Vissa av kurserna kan även läsas som fristående kurs.

Frågor

Har du frågor om våra kurser är du alltid välkommen att kontakta vår utbildningsadminstratör:

Petra Malmquist
utbildningsadministrator@miljo.lth.se
046-222 91 29

Översikt programkurser

Kurs

Hp

Läsperiod

Program

FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil

6

HT lp1

V (obl)

FMIN25 Energisystemanalys; Energi, miljö och naturresurser7,5HT lp1-2BME,C,D,E,F,I,Pi,W
FMIN30 Miljösystemanalys; Livscykelanalys7,5HT lp1-2E,F,V,W
FMIF40 Avfallshantering och resurshushållning15HT lp1-2W
FMIN15 Miljövård; Miljöledning och hållbarhetsredovisning7,5HT lp 1-2I, W
FMIF01 Management för hållbar utveckling6HT lp1-2I (obl)
FMIF20 Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv7,5HT lp1-2E, RH, MPRR, MLIV (altobl)
FMIF10 Miljösystemanalys och hållbar utveckling6HT lp2-VT lp1Pi (obl)
FMIA01 Miljövetenskap4VT lp1IBYA,IBYI,IBYV

FMIN20 Energisystemanalys, Förnybara energikällor

7,5

VT lp1(-2)

C, D, E, F, M, MD, Pi, RH, W, I (altobl)

FMIF05 Miljö och management12VT lp1-(2)W (obl)
FMIN05 Miljösystemanalys; klimat som vetenskap och politik7,5VT lp1-2F, I (altobl), Pi,W
FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik4VT lp1-2C (obl), D (obl)
FMIF35 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv4VT lp2E (obl)

FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs (på engelska)

7,5

VT lp2

F,W

FMIN45 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning7,5VT lp2L,W
FMIF55 Hållbar utveckling3VT lp2F (obl)

VTVA05 Hållbart byggande

12

VT lp2

L

FMIM01 Examensarbete i miljö- och energisystem

30

HT + VT

F,I,M,RH,V,W

FMIF97 Ingenjörsinriktad yrkesträningHT+VTW
FMIL01 KandidatarbeteHT+VTF,V,W