lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF01 Management för hållbar utveckling 6hp

Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva kunskaper så att de senare i sin yrkesverksamhet har ett proaktivt förhållningssätt och därmed förmåga att "tänka efter före" avseende miljöfrågor. Ett av målen för kursen är att studenten skall kunna identifiera och diskutera ett företags ansvar och roll i ett hållbarhetsperspektiv och relatera dessa till samhällets krav.  

Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för I.

Kursansvarig: Per Svenningsson 046-222 84 59

Utbildningsadministratör:  Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht läsperiod 1-2

Länk till kursplan