lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF10 Miljösystemanalys och hållbar utveckling 6hp

Om kursen

Många civilingenjörer kommer att verka i större företag, ofta på en internationell marknad. Med kompetensen följer även ett personligt ansvar för t ex resurs- och miljöfrågor. Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer, så att de kan hantera miljö- och resursfrågor, som de kan komma att möta i sin framtida yrkesutövning.

Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för Pi.

Kursansvarig: Alexandra Nikoleris046-222 41 25

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht läsperiod 2 – Vt läsperiod 3 (halva läsperioden)

Länk till kursplan