lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF40 Avfallshantering och resurshushållning 15 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva en helhetssyn på avfall och avfallshantering sett ur ett systemperspektiv. Studenten skall stimuleras till reflektion kring kopplingen mellan livsstil, avfallsproduktion och dess miljöpåverkan samt olika styrmedels möjligheter till påverkan. Kursen syftar också till att integrera kunskap om avfallshantering och dess miljöpåverkan med tidigare i utbildningen inhämtade kunskaper. Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Kursen ges inom specialiseringen miljösystemanalys för W. Kursen ges även som fristående kurs (TFRG41).

Kursansvarig: Mikael Lantz

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht lp 1-2 

Kurstakt: Halvfart, dagtid

Länk till kursplan