lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF55 Hållbar utveckling 3hp

Om kursen

Modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling, bl a via miljöanpassad produktutveckling. Kursen skall därför förmedla ett aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och använder ny teknik i ett helhetsperspektiv (livscykelorienterat). Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för F.

Kursansvarig: Bengt Johansson, och Per Svenningsson046-222 84 59

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt lp2

Länk till kursplan