lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIN05 Klimat som vetenskap och politik 7,5hp

Om kursen

Klimatfrågan blir en allt viktigare drivkraft för olika beslut i samhälle och näringsliv. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper utifrån naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv, som grund för en kritisk analys av klimatfrågan. 

Kursen är valfri för F, I, Pi, T och W. Den ingår i ett av teknikblocken i årskurs 3 för I och kan ingå i specialisering. 

Kursansvarig:Lars J. Nilsson046 - 222 46 83

Utbildningsadministratör:  Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt lp1-2

Kurstakt: Kvartsfart

Länk till kursplan