lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIN20 Energisystemanalys, Förnybara energikällor 7,5hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för de möjligheter och begränsningar som råder för bruket av förnybara energikällor, samt kunna värdera olika system för förnybar energi ur olika perspektiv och med ett kritiskt förhållningssätt. Kursen ska utgå ifrån tidigare inhämtade kunskaper och relatera dessa till hållbarhetsproblematiken.

Kursen ges som valfri för teknologer inom programmen BI,C, D, E, F, I, M, MD, Pi, RH och W. Den kan också ingå i inriktning eller specialisering inom vissa program.

Kursansvarig: Per Svenningsson 046 - 222 84 59, och Lovisa Björnsson 046 - 222 83 24

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt läsperiod 1-(2)

Länk till kursplan