lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs (Environmental Issues, Project Course) 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

The overall objectives of the course are to provide an increased knowledge and a greater understanding of important environmental problems in an international perspective, and to help the students acquire a critical and scientific work mode.

Kursen, som ges på engelska, är valfri inom programmen F och W. Den kan ingå i inriktning eller specialisering inom vissa program. Kursen ges också som fristående kurs (TFRP05).

Kursansvarig:Per Svenningsson046-222 84 59

Utbildningsadministratör:  Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt läsperiod 2

Kurstakt: Halvtid, dagtid

Länk till kursplan