lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan för industriell symbios

2023-01-24

Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) i Norrköping är ett samarbete mellan olika aktörer, både tillhörande offentlig sektor och industri, för att öka energi- och resurseffektivitet i detta industrikluster. Lovisa Harfeldt-Berg (Miljö och energisystem och RISE) har tillsammans med andra och inom ramen för ett EU-projekt tagit fram ett verktyg/ramverk för att utvärdera mognadsgraden på symbiosnätverk. Detta verktyg har nu testats på HEIP och dess aktörer och utveckling av verktyget sker under våren i fortsatt samarbete med nätverket.

Läs mer om projektet och samarbetet här.