lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2023-03-23

New paper on the role of public financing in expanding petrochemicals

IMES researchers Fredric Bauer and Max Åhman have contributed to a new paper published in the peer-reviewed journal Global Environmental Change. The paper maps  the public and private

[...]

2023-02-06

Congratulations PhD Valentin Vogl!

On Friday 3rd of February, Valentin Vogl successfully defended his PhD thesis Steel Beyond Coal - Socio-Technical

[...]

2023-01-24

Samverkan för industriell symbios

Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) i Norrköping är ett samarbete mellan olika aktörer, både tillhörande offentlig

[...]