lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2022-01-20

Jens Portinson Hylander's PhD thesis defense

On Friday 21 January (10am) Jens Portinson Hylander, PhD student at IMES, will defend his PhD thesis, titled "Constructing transit corridors: The politics of public transport policy

[...]

2022-01-19

New research project on bioenergy

Pål Börjesson has a new project approved, titled 'The role of bioenergy to achieve energy and climate goals – an

[...]

2022-01-18

New report on the geopolitics of decarbonisation

André Månberger has co-authored a new report with Daria Ivleva and Julia Kirr (both from adelphi). It

[...]