lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2023-01-24

Samverkan för industriell symbios

Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) i Norrköping är ett samarbete mellan olika aktörer, både tillhörande offentlig sektor och industri, för att öka energi- och resurseffektivitet i detta

[...]

2022-12-06

New article on multifunctional biomass production

Pål Börjesson has published a new paper on multifunctional biomass production together with colleagues, including

[...]

2022-11-17

Research article in Nature Sustainability on methods to understand interactions beween Sustainable Development Goals

Jamil Khan has a new article out, co-authored with Lorenzo Di Lucia (Chalmers) and Raphael Slade (Imperial College

[...]