lu.se

Avdelningen för Miljö- och energisystem

Institutionen för teknik och samhälle | Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

COVID-19 nyheter

Alla våra kurser kommer att ges, men med litet annorlunda förutsättningar. I enlighet med LU:s riktlinjer kommer ingen salsundervisning att äga rum, men å andra sidan kommer vi att utnyttja digitala kanaler för både undervisning och annan interaktion med och mellan studenter. Huvudkanalen kommer att vara aktuell lärplattform (Canvas). Det är därför mycket viktigt att du som student följer dessa medier, och i förkommande fall deltar i inlämningar, chattar och annat. Ett första steg är kursregistreringen som nu är extra viktig att göra i tid (ASAP). Inför kursstart kommer alla kursledare att ge riktad information till alla kursdeltagare. Läs noga, och dra er inte för att påminna eller fråga om något är oklart, helst via mejl. Vi lovar att göra vårt bästa, men ber er ha överseende med eventuella tekniska startsvårigheter.

Nyheter

2021-04-29

New article in Politics and Governance journal

Alexandra Nikoleris, together with colleagues Johannes Stripple and Roger Hildingsson (both from Political Science, Lund University), have just published an article in Politics and

[...]

2021-04-28

Tracking announcements of low-carbon investments in the steel industry

The Green Steel Tracker aims to support decision makers in policy and industry, academia as well as civil society, by

[...]

2021-04-15

New chapter on energy governance in Sweden

Bengt Johansson has just published a chapter titled 'Energy governance in Sweden' in the Handbook of Energy Governance

[...]