lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2022-12-06

New article on multifunctional biomass production

Pål Börjesson has published a new paper on multifunctional biomass production together with colleagues, including former IMES-visiting researcher Oskar Englund. The article "Large-scale

[...]

2022-11-17

Research article in Nature Sustainability on methods to understand interactions beween Sustainable Development Goals

Jamil Khan has a new article out, co-authored with Lorenzo Di Lucia (Chalmers) and Raphael Slade (Imperial College

[...]

2022-09-16

New article on public attitudes to eco-social policies

Jamil Khan has a new article out, co-authored with Kajsa Emilsson, Max Koch, Håkan Johansson (School of Social

[...]