lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2022-06-01

New comment on a climate club for the steel industry

Max Åhman together with Stefan Lechtenböhmer, Clemens Schneider and colleagues published a commentary in Nature Climate Change titled 'A climate club to decarbonize the global steel

[...]

2022-05-05

Malin Pettersson receives award for "Best Young Biomass Researcher"

The conference World Sustainable Energy Days includes the award for "Best Young Biomass Researcher" and this year's

[...]

2022-05-04

Alexandra Nikoleris receives Lund University Agenda 2030 Award

Alexandra Nikoleris is the first winner of the Lund University Agenda 2030 Award which aims to promote innovative and

[...]