lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

COVID-19 nyheter

Alla våra kurser kommer att ges, men med litet annorlunda förutsättningar. I enlighet med LU:s riktlinjer kommer ingen salsundervisning att äga rum, men å andra sidan kommer vi att utnyttja digitala kanaler för både undervisning och annan interaktion med och mellan studenter. Huvudkanalen kommer att vara aktuell lärplattform (Canvas). Det är därför mycket viktigt att du som student följer dessa medier, och i förkommande fall deltar i inlämningar, chattar och annat. Ett första steg är kursregistreringen som nu är extra viktig att göra i tid (ASAP). Inför kursstart kommer alla kursledare att ge riktad information till alla kursdeltagare. Läs noga, och dra er inte för att påminna eller fråga om något är oklart, helst via mejl. Vi lovar att göra vårt bästa, men ber er ha överseende med eventuella tekniska startsvårigheter.

Nyheter

2021-09-15

A new article in Climate Policy

Max Åhman, together with colleagues Julian Nowag and Luis Mundaca, have a new article out, titled 'Phasing out fossil fuel subsidies in the EU? Exploring the role of state aid

[...]

2021-08-27

IMES day

On 26 August many of us got together to mark the beginning of the semester. We started from a tour of Brunnhögstorg, a

[...]

2021-08-25

A new article in Green Chemistry

Nelly Garcia Gonzalez has a new co-authored article out in Green Chemistry journal, titled 'Biobased aliphatic

[...]