lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2022-05-05

Malin Pettersson receives award for "Best Young Biomass Researcher"

The conference World Sustainable Energy Days includes the award for "Best Young Biomass Researcher" and this year's winner was Malin Pettersson with the paper "Enabling wood ash recycling

[...]

2022-05-04

Alexandra Nikoleris receives Lund University Agenda 2030 Award

Alexandra Nikoleris is the first winner of the Lund University Agenda 2030 Award which aims to promote innovative and

[...]

2022-04-25

New article on The importance of individual actor characteristics and contextual aspects for promoting industrial symbiosis networks

Lovisa Harfeldt together with colleagues Sarah Broberg at RISE and Karin Ericsson have published a new article in

[...]