lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF35 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv 4hp

Om kursen

Civilingenjörer med elektroteknisk inriktning kommer att utveckla stora delar av morgondagens teknik i samhället. Hållbarhetskrav innebär stora utmaningar att minska miljöbelastning och resursanvändning, men även stora möjligheter att bidra positivt genom produktutveckling. Blivande civilingenjörer behöver en grundläggande förståelse för såväl naturvetenskapliga som samhälleliga perspektiv som ligger till grund för dessa framtida krav. Kursen ger studenterna en allmänutbildning i begreppet hållbar utveckling, i de stora miljöproblem som är relevanta för elektroteknisk utveckling, samt de regler och förordningar som produktutvecklare ska förhålla sig till. Den ska ge strategisk kunskap för att kunna möta framtida miljökrav och råmaterialbegränsningar. Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för E.

Kursansvarig: Fredric Bauer 046-222 98 71

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt lp2

Länk till kursplan