lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil 6hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård med anknytning till väg- och vattenbyggares huvudsakliga verksamhetsområden. Därutöver ska kursen dels ge den studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap, dels stimulera till en diskussion om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Kursen är obligatorisk för teknologer i årskurs två på civilingenjörsprogrammet väg- och vatten.

Kursansvarig: Eva Leire046-222 47 72

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht lp1

Länk till kursplan