lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIN25 Energisystemanalys; energi, miljö och naturresurser 7,5hp

Om kursen

Kursen skall ge en förståelse för de komplexa sambanden mellan energi- och resursanvändning och storskaliga miljöproblem. Ett kritiskt förhållningssätt är centralt för förmågan att värdera olika strategier för en hållbar energiförsörjning ur olika perspektiv. Kursen ska utgå ifrån tidigare inhämtade kunskaper och relatera dessa till hållbarhetsproblematiken.

Kursen ges som valfri för teknologer inom programmen BME,C, D, E, F, I, Pi och W. Den kan ingå i specialisering inom vissa program.

Kursansvarig: Per Svenningsson046 - 222 84 59

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht läsperiod 1-2

Kurstakt: kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan