lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-06-19

New article on waste resources in LCA

Johanna Olofsson and Pål Börjesson published an article on dealing with the origins of waste resources in life cycle assessment, LCA. The article, called Residual biomass as resource –

[...]

2018-06-11

Pål Börjesson om omställning av vägtrafiken i DN

Pål Börjesson intervjuas i DN om en hållbar omställning av vägtrafiken och hur takten för denna måste öka för att

[...]

2018-06-04

New article on the Energy Efficiency Maturity Matrix

Christian Stenqvist and colleagues (at Oslo Metropolitan University, Capital Region of Denmark and IMI EVU Energi &

[...]