lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-04-21

Sysavstipendium till Ida Björling

I samband med Sysavdagen idag fick Ida Björling ta emot stipendium på 20 000 kr för examensarbetet Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med

[...]

2017-04-19

Pris för framstående examensarbete till Ida Mexnell

Ida Mexnell har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs & Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH

[...]

2017-04-03

Ny rapport om koldioxidvärdering och samhällsekonomiska analyser

Jamil Khan och Bengt Johansson har skrivit rapporten Koldioxidvärdering inom transportsektorn: reflektioner ur

[...]