lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Nyheter

2015-11-12 JingJing Zhang, doktorand på Imes har tilldelats pris från Årets Framtidsbyggare, vilket är ett nyinstiftat pris som delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.  Priset delas ut till studenter vid Lunds universitet som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande”. JingJing fick pris som Årets Talang. Klicka här för mer information. 

2015-11-01 Vi välkomnar Kristina Blennow som gästprofessor vid Miljö- och energisystem. Kristina arbetar huvuddelen av sin tid vid SLU Alnarp, där hennes forskning handlar om samspelet mellan människor och miljö, och planering och beslutsfattande under osäkra och föränderliga förhållanden, särskilt klimatförändringar. Detta angränsar till den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs vid Miljö- och energisystem, och vi ser gästprofessuren som en möjlighet att utveckla både personliga samarbeten och forskningssamarbetet mellan LTH och SLU Alnarp i stort. 

Förutom att tillföra den ämnesmässiga kompetensen är gästprofessuren på 20 % under 3 år ett led i LTHs jämställdhetsarbete med rekrytering av forskare av underrepresenterat kön. LTH, som idag har 85 % manliga professorer, finansierar anställningen där syftet också är att tillföra ytterligare kompetens i form av förebilder och stöd i vetenskapligt och pedagogiskt arbete för yngre lärare och forskare i början av sin akademiska karriär.

2015-10-14 Bengt Johansson, Lars J Nilsson och Max Åhman har skrivit en debattartikel i DN om behovet av globalt samarbete för att minska basindustrins koldioxidutsläpp. Läs här.

   

   

 

Nyhetsarkiv

Kalender

 2015-12-10 Jingjing Zhang defends her PhD thesis "Energy Innovation and Sustainability Transitions in China: building energy efficiency and renewable energy" at 13.00 in Room G at Kemicentrum.

Faculty opponent: Docent Patrik Thollander, Linköpings universitet, Linköping

Vi är tillbaka i V-huset!

Nu är vi tillbaka i nyrenoverade lokaler i V-huset (John Ericssons väg 1). Huset är under renovering ett tag till och huvudingången är avstängd. Besökare får istället använda ingångarna  markerade med G2 alternativt D på denna karta.