lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-01-18

New article on transition in the chemical industry

Fredric Bauer, together with Lea Fünfschilling (CIRCLE, Lund University) have their article accepted by the Journal of Cleaner Production, titled 'Local initiatives and global regimes

[...]

2019-01-10

Välkommen till kursstarterna VT 2019!

Alla anmälda studenter är välkomna till introduktionen för våra kurser i läsperiod 3. Mer information om respektive

[...]

2018-12-16

New book chapter by Bengt Johansson

Bengt has published a chapter in a new book together with colleagues Jakob Skovgaard and Roger

[...]