lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-03-01

New project on fossil-free steel

The Swedish Energy Agency has granted 54 MSEK for developing hydrogen-based steel making and IMES will do research on the systems and policy dimensions of such a technical shift. Read more

[...]

2017-02-24

New articles on power-to-heat and enzymes

The latest additions to the IMES library are two articles from Karin Ericsson and Johanna Olofsson.

[...]

2017-02-03

Fem frågor om vägen till en utsläppsfri industri

För att utsläppen ska minska måste koldioxidintensiva industrier dra sitt strå till stacken. Projektet REINVENT ska

[...]