lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-12-16

New book chapter by Bengt Johansson

Bengt has published a chapter in a new book together with colleagues Jakob Skovgaard and Roger Hildingsson (both at Political Science, Lund University), titled 'Environmental

[...]

2018-12-05

Alexandra Nikoleris medverkade i P1 Kultur på Sveriges radio

Alexandra Nikoleris medverkade i P1 Kultur på Sveriges radio tisdagen den 4 december. Hur klimatet tar plats i

[...]

2018-11-07

Klimatinnovation för framtidens papper, plast och stål

Forskare vid IMES har bidragit till tre nya rapporter om klimatinnovationer kopplade till olika samhällsviktiga

[...]