lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-08-16

New article on decarbonisation of industry

Jamil Khan has together with colleagues Roger Hildingsson and Annica Kronsell published an article on the role of the state in governing the phase-out of climate emissions in industry,

[...]

2018-08-06

New article on implementing renewable fuels for public buses

Malin Aldenius published an article on how the organisation of the public bus transport market influences the

[...]

2018-06-19

New article on waste resources in LCA

Johanna Olofsson and Pål Börjesson published an article on dealing with the origins of waste resources in life cycle

[...]