lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-05-14

Welcome Marlene!

Marlene Arens is a new postdoc at IMES. Get to know her through three quick questions:

[...]

2019-05-13

IMES researcher presents at the Norwegian embassy in Stockholm

The Norwegian embassy in Stockholm and the Swedish institute of foreign affairs (UI) hosted an event at the embassy on

[...]

2019-04-18

Ny rapport tar sig an hållbar hantering av bioaska

Som en del av Malin Petterssons doktorandprojekt har en fallstudie genomförts på Örtofta kraftvärmeverk. Syftet var att

[...]