lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-05-17

New research article on bio-based polyester binders

Nelly García González and Pål Börjesson together with colleagues at Politecnico di Milano have co-authored an article on a new 100% bio-based polyester binder based on

[...]

2018-05-02

Ny artikel om efterfrågan på kritiska metaller vid omställning till förnybar energi

En ny artikel av André Månberger och Björn Stenqvist (fysikalisk kemi) har publicerats i tidskriften Energy Policy.

[...]

2018-04-19

Fossilfria transporter i Vetandets värld

Förra veckan deltog Pål Börjesson i den offentliga utfrågningen i riksdagens trafikutskott om fossilfria

[...]