lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-12-04

IMES researchers have contributed to the Green New Deal for Europe

Valentin Vogl, Ekaterina Chertkovskaya and Oscar Svensson have contributed to the Green New Deal for Europe, a blueprint document devoted to Europe's just transition developed by a

[...]

2019-12-04

Seminarium om plast i en hållbar framtid

Fredric Bauer presenterade delar av forskningen från programmet STEPS i ett föredrag med titeln ”Plastskam, plastskatt

[...]

2019-12-02

Interview on degrowth in Extrakt

Ekaterina Chertkovskaya was interviewed for Extrakt magazine about the concept of degrowth – what it means, what kind

[...]