lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Vi har flyttat!


Miljö- och energisystem kommer att vara utlokaliserade till Kemicentrum under ca 1,5 år medan V-huset renoveras. 

Ny besöksadress är Kemicentrum, hus 4, fjärde våningen. Man kommer dit antingen via ingång b på Sölvegatan 39, alternativt huvudentrén (ingång d) på Getingevägen 60. Se karta

Övriga kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer och e-post) är oförändrade, men under flytten (ca 11 till 14 juni) kan det vara svårt att nå oss. 

Ex-jobba på Imes?

Examensarbete, miljökartläggning och analys i ett tillverkningsföretag

Maskintillverkaren Trepak International AB söker examensarbetare som vill bidra

till kartläggning och analys av verksamhetens miljöpåverkan och miljöledningsarbete.

Mer information hittar du här. Vid intresse kontakta Christian Stenqvist

Nyheter

2014-10-28 Lars J Nilsson är medförfattare till ett debattinlägg i Svenska Dagbladet angående målstyrning och klimatpolitik. Debattinlägget kan läsas här.  

2014-10-22 Ny rapport om besluts- och planeringsprocesser för stora infrastrukturprojekt. Fredrik Pettersson har för Trafikverkets räkning översatt och bearbetat en slutrapport från ett interationellt forskningsprojekt. Rapporten med titeln Megaprojekt - lärdomar för beslutsfattare, kan läsas här.  

2014-10-01 Tre forskare från IMES är medförfattare i en ny rapport som undersöker konflikter och synergier mellan klimatpolitik och energisäkerhet. Rapporten är en sammanfattning av ett tre och ett halvt år långt forskningsprojekt där Lunds Universitet, SEI och FOI medverkat. Rapporten kan hämtas här

2014-09-24 Vinnova har beviljat stöd för utveckling av ett förslag till innovationsagenda för den elbaserade ekonomin. Arbetet leds av Jörgen Svensson (IEA) och Lars J Nilsson tillsammans med en arbetsgrupp och en referensgrupp. Mer att läsa finns på http://www.delba.se/

Nyhetsarkiv

Kalender

Måndagen den 24 november klockan 10.00 presenterar Madelaine Hellborg Lapajne sitt kandidatarbete. 

Analys och utvärdering av kampanjers förmåga att ändra beteenden. Studie av sju avfallsförebyggande kampanjer

Examinator: Mikael Lantz

Handledare: Åsa Lindskog (Avfall Sverige) och Eva leire

Opponent: Johanna Olofsson

Lokal: seminarierummet, miljö- och energisystem, Kemicentrum 4:e våningen