lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-01-09

Structure reconsidered - new research article

Oscar Svensson and Alexandra Nikoleris have published a new research paper: Structure reconsidered: Towards new foundations of explanatory transitions theory. Read more about the article

[...]

2017-12-20

Recycled holiday greeting

IMES wishes happy holidays with a recycled Lucia greeting:

[...]

2017-12-01

Åkermark som kolsänka

Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade (SLU Alnarp) och Thomas Kätterer (SLU Uppsala) publicerat en

[...]