lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-10-03

Systemperspektiv på att producera pyrolysolja i befintliga kraftvärmeverk

Miljö- och Energisystem har tillsammans med Karlstads universitet och Kraftringen beviljats medel från Energimyndigheten för att undersöka möjligheten att producera förnybar olja från

[...]

2018-09-27

Welcome Fredric!

Fredric Bauer is a new postdoc at IMES. Get to know him through three quick questions:

[...]

2018-09-20

Vilken biomassa är tillgänglig? (Doktorandtjänst!)

IMES gästprofessor Kristina Blennow intervjuades om ett nytt samarbete mellan LTH och SLU Alnarp som bland annat

[...]