lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Nyheter

2015-04-09 Stort grattis till Miljö- och energisystems nyutnämnda docent Max Åhman! Här kan du läsa mer om Max forskning.

2015-03-25 Sysavstipendiet till examensarbete från Miljö- och Energisystem! 

Varje år delar Sysav ut stipendier för uppsatser som de anser är förtjänstfulla och relevanta för svensk avfallshantering och återvinning. Av totalt fyra uppsatser som får stipendium 2015 är två från IMES-exjobbare. Johanna Olofsson får stipendium för ”Materialåtervinning av förpackningar och tidningar – Kartläggning och klimatnyttoanalys baserat på två fallstudier”, (handlett av Eva Leire och Lotta Retzner), och Hannes Stjärna får stipendium för ”Biogaspotential i park- och trädgårdsavfall” (handlett av Lotta Retzner). Både Johanna och Hannes har läst ekosystemteknik. Prisutdelningen sker på Sysavdagen den 24 april.

2015-03-23 Vi välkomnar Stefan Lechtenböhmer från Wuppertal Institute som ny adjungerad professor på Miljö- och energisystem! Stefan har en lång och gedigen forskningsbakgrund inom energisystemanalys. Klicka här för att läsa mer Stefans forskning.

 

Nyhetsarkiv

Två doktorandtjänster utlysta

Lunds tekniska högskola (LTH) och Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) utlyser nu två doktorandtjänster. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan VTI och LTH. Projektet handlar om kollektivtrafikens strategiska styrning för att uppnå mål om ett koldioxidsnålt transportsystem.

Medan den enda doktoranden anställs vid VTI, med placering i antingen Lund eller Linköping, anställs den andra vid Miljö- och energisystem på LTH.

Projektet har koppling till K2, som är ett nationellt centrum för kollektivtrafik baserat i Lund och Forskarskola Energisystem, som är baserad i Linköping.

Sista ansökningsdag är den 1 april 2015.

Läs mer om tjänsten vid LTH

Läs mer om tjänsten vid VTI

Vi är tillbaka i V-huset!

Nu är vi tillbaka i nyrenoverade lokaler i V-huset (John Ericssons väg 1). Huset är under renovering ett tag till och huvudingången är avstängd. Besökare får istället använda ingångarna  markerade med G2 alternativt D på denna karta.

 

 

Kalender

Den 25 mars kl 9.15 presenterar Carl-Fredrik Lyngå sitt examensarbete "Livscykelanalys av skötbord – samt metodutveckling för bedömning av biologisk mångfald i livscykelanalys" Ex-jobbspresentationen sker i Imes seminarierum.   

Den 26 mars kl 10.15 presenterar Siri Willskytt sitt examensarbete "Bedömning av biodiversitet för LCA av biodrivmedel". Ex-jobbspresentationen sker i Imes seminarierum.