lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Nyheter

2015-06-09 Kristina Blennow vid SLU i Alnarp kommer att anställas som gästprofessor vid Miljö- och energisystem på 20 % under tre år.

Kristinas nuvarande forskning vid SLU handlar om samspelet mellan människor och miljö, och planering och beslutsfattande under osäkra och föränderliga förhållanden, särskilt klimatförändringar. Detta angränsar till den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs vid Miljö- och energisystem, och vi ser gästprofessuren som en möjlighet att utveckla både personliga samarbeten och forskningssamarbetet mellan LTH och SLU Alnarp i stort.  

Förutom att tillföra den ämnesmässiga kompetensen till LTH är anställningen ett led i LTHs jämställdhetsarbete med rekrytering av forskare av underrepresenterat kön. LTH, som idag har 85 % manliga professorer, finansierar anställningen där syftet också är att tillföra ytterligare kompetens i form av förebilder och stöd i vetenskapligt och pedagogiskt arbete för yngre lärare och forskare i början av sin akademiska karriär.   

Nyhetsarkiv

Vi är tillbaka i V-huset!

Nu är vi tillbaka i nyrenoverade lokaler i V-huset (John Ericssons väg 1). Huset är under renovering ett tag till och huvudingången är avstängd. Besökare får istället använda ingångarna  markerade med G2 alternativt D på denna karta.

 

 

Kalender

Vi tackar alla studenter för hårt arbete det gångna läsåret och passar samtidigt på att önska en avkopplande sommar. Vi ses igen i augusti.