lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2020-01-22

Welcome Mariësse!

Mariësse van Sluisveld is a new postdoc at IMES. Get to know her through three quick questions:

[...]

2020-01-20

New media article on degrowth

Ekaterina Chertkovskaya, together with colleagues Max Koch (Social Work) and Alexander Paulsson (Business

[...]

2020-01-20

New media article on transport

Jens Hylander was interviewed for a media article on transport, titled "Vi skulle inte kunna åka hem utan

[...]