lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Vi är tillbaka i V-huset!

Nu är vi tillbaka i nyrenoverade lokaler i V-huset (John Ericssons väg 1). Huset är under renovering ett tag till och huvudingången är avstängd. Besökare får istället använda ingångarna  markerade med G2 alternativt D på denna karta.

 

 

Nyheter

2015-01-26 Sverige har mycket att lära av Tyskland och Schweiz när det gäller nätverk för energieffektivisering! Malin Aldenius är intervjuad om resultaten från sitt ex-jobb (som genomfördes på Miljö- och energisystem) i Miljö & Utveckling. Läs mer här.

2015-01-21 Lars Nilsson kommer att medverka på ett seminarium i Riksdagen den 28 januari, på temat Statens styrning och samhällets utveckling. Seminariet arrangeras av Rifo, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskar. Mer information finns här.

2015-01-14 Lovisa Björnsson har varit projektledare för en förstudie kring förbehandlingsmetoder för lignocellulosarika biogasråvaror. Arbetet har finansierats av Energimyndigheten och utmynnar i ett konkret förslag om ett forskningsprogram där frågan behandlas. Rapporten kan du hämta här

Nyhetsarkiv

Kalender

2015-01-28, klockan 14.00 presenterar Matilda Cervenka (student på Ekosystemteknikprogrammet) sitt examensarbete Ekonomiska styrmedel för ett avfallsförebyggande EU. En studie av de avfallsförebyggande programmen för Sverige samt för ytterligare sju medlemsländer. Plats: seminarierummet, IMES.

2015-01-29, klockan 15.00 presenterar Charlotta Dixer sitt examensarbete Hantering av miljörisker i Trafikverkets stora investeringsprojekt - en fallstudie av järnvägsprojekt Mälarbanan. Plats: semiarierummet, IMES.