lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-09-20

Vilken biomassa är tillgänglig? (Doktorandtjänst!)

IMES gästprofessor Kristina Blennow intervjuades om ett nytt samarbete mellan LTH och SLU Alnarp som bland annat innebär en ny doktorandtjänst hos SLU. Projektet handlar om lantbrukares

[...]

2018-09-20

Working paper on steelmaking for a low-carbon economy

A new joint working paper has been published by researchers from Lund University/IMES and Stockholm Environment

[...]

2018-09-06

Ny rapport om kommunernas arbete för att främja kollektivtrafik

Jamil Khan har tillsammans med kollegorna Philip Hansson, Fredrik Pettersson och Robert Hrelja publicerat en rapport

[...]