lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-11-07

Klimatinnovation för framtidens papper, plast och stål

Forskare vid IMES har bidragit till tre nya rapporter om klimatinnovationer kopplade till olika samhällsviktiga material. Rapporterna presenterar förutsättningar för och pågående arbete

[...]

2018-11-07

Klimat vs. kostnad: biogas och etanol från halm eller vetekärna

Mikael Lantz och Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade och Serina Ahlgren (SLU) författat artikeln Biogas

[...]

2018-10-25

Lotta Malmgren går i pension

Charlotte Malmgren tillhör pionjärerna inom miljöundervisningen vid Lunds Universitet. Hon började vid dåvarande

[...]