lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-01-20

Ny postdoc på IMES!

Oskar Englund från Fysisk Resursteori, Chalmers, kommer att tillbringa två år på IMES som postdoc.

[...]

2017-01-12

Krönikor om biobaserad ekonomi och smarta städer

Två IMES-forskare skriver om en cirkulär biobaserad ekonomi och smarta städer i Fokus Forskning, Lunds universitets

[...]

2017-01-09

Koldioxidanvändning uppmärksammas i Vetenskapsradion

Koldioxid är inte bara den mest uppmärksammade växthusgasen utan den kan också vara en användbar råvara. Hör Ellen

[...]