lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2016-12-08

Nytt forskningsprojekt om hur andelen resor inom kollektivtrafiken kan ökas

Miljö- och energisystem har tillsammans med Trafik- och väg och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor i forskningsmedel från Energimyndigheten för att studera hur kommuner och regioner

[...]

2016-11-11

Välkommen Nathalie Becker!

Nathalie Becker är vår nya doktorand som ursprungligen kommer från Tyskland med bakgrund inom natur- och

[...]

2016-11-11

Energirådgivning i Seoul

Lars J Nilsson är rådgivare i Seoul International Energy Advisory Council och har nyligen kommit tillbaka från sitt

[...]