lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Coronavirus/COVID-19 nyheter/news

Alla våra kurser kommer att ges, men med litet annorlunda förutsättningar. I enlighet med LU:s riktlinjer kommer ingen salsundervisning att äga rum, men å andra sidan kommer vi att utnyttja digitala kanaler för både undervisning och annan interaktion med och mellan studenter. Huvudkanalen kommer att vara aktuell lärplattform (Canvas eller Live@Lund). Det är därför mycket viktigt att du som student följer dessa medier, och i förkommande fall deltar i inlämningar, chattar och annat. Ett första steg är kursregistreringen som nu är extra viktig att göra i tid (ASAP). Inför kursstart kommer alla kursledare att ge riktad information till alla kursdeltagare. Läs noga, och dra er inte för att påminna eller fråga om något är oklart, helst via mejl. Vi lovar att göra vårt bästa, men ber er ha överseende med eventuella tekniska startsvårigheter. 

All courses will be given, but differently, due to LU guidelines in light of the ongoing pandemic. We will use digital media for all education, including teaching activities and other forms of interaction from/to and between students. Be sure to closely follow your course through the relevant learning platform (Canvas or Live@Lund)! Don’t forget to register for the course – that’s our “receipt” that you will follow the course! Also, don’t hesitate to get in touch with the relevant course director if you need more info.

Nyheter

2020-05-27

A commentary in ETC-Climate

André Månberger commented on how COVID-19 had reduced oil demand, that public oil companies are unprofitable in this price environment and uncertainties related to future demand and

[...]

2020-05-12

An article on art & the plastic crisis in Global Sustainability

Ekaterina Chertkovskaya has co-authored an article in Global Sustainability journal, titled 'Making visible, rendering

[...]

2020-05-12

'Financing net zero' briefing report

Building on the work in the REINVENT project, Financing net zero: how can investment meet the climate challenge

[...]