lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-10-03

Interview on fossil free car fuels for Sveriges Natur

Pål Börjesson is interviewed in Naturskyddsföreningen's paper Sveriges Natur on the role of fossil free car fuels in the future. Amongst other things, he stresses the need to drive less:

[...]

2019-10-03

An article on hydrogen direct reduction for the Swedish steel industry

Valentin Vogl and Max Åhman have published a new article in the Journal of Cleaner Production titled "Adopting

[...]

2019-09-25

An article on the role of unions in transition

Oscar Svensson and Valentin Vogl, together with Johan Rootzén from Gothenburg University and Chalmers, have

[...]