lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

På vår hemsida hittar du information om vår verksamhet: vilka kurser vi erbjuder, våra forskningprojekt och flertalet publikationer. För att kunna läsa dokument (PDF) som finns utlagda behöver du Acrobat Reader.

English version

Studentlund

Ett studentliv,ett medlemskap!

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.

Medlemskapet i Studentlund ger dig tillgång till bl.a. billiga bostäder, god mat, roliga nattklubbar, intressanta föredrag, spännande media, utbildningsbevakning, underhållande scenuppsättningar, ett stort studentinflytande inom universitetet, kommunen och regionen, samt mängder av stipendier och rabatter.

I och med avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet den 1 juli 2010 bildades samarbetet Studentlund. Vill du ta del av studentlivet framöver är det därför viktigt att du blir medlem. Gå in på http://studentlund.se och registrera dig. Har du fått hem en terminsräkning som täcker nation, kår och Akademiska Föreningen blir du automatiskt medlem när du betalar den.

Vi är tillbaka i V-huset!

Nu är vi tillbaka i nyrenoverade lokaler i V-huset (John Ericssons väg 1). Huset är under renovering ett tag till och huvudingången är avstängd. Besökare får istället använda ingångarna  markerade med G2 alternativt D på denna karta.

 

 

Två doktorandtjänster utlysta

Lunds tekniska högskola (LTH) och Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) utlyser nu två doktorandtjänster. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan VTI och LTH. Projektet handlar om kollektivtrafikens strategiska styrning för att uppnå mål om ett koldioxidsnålt transportsystem.

Medan den enda doktoranden anställs vid VTI, med placering i antingen Lund eller Linköping, anställs den andra vid Miljö- och energisystem på LTH.

Projektet har koppling till K2, som är ett nationellt centrum för kollektivtrafik baserat i Lund och Forskarskola Energisystem, som är baserad i Linköping.

Sista ansökningsdag är den 1 april 2015.

Läs mer om tjänsten vid LTH

Läs mer om tjänsten vid VTI

Nyheter

2015-02-18 Stort grattis till Miljö- och energisystems nyutnämnda docent Karin Ericsson! Här kan du läsa mer om Karins forskning.

2015-01-26 Ny rapport om klimatsäkrat Skåne. Imes-forskarna Karin Ericsson och Fredrik Pettersson har tillsammans med andra forskare vid Lunds Universitet varit delaktiga i att ta fram en rapport som belyser möjligheter och utmaningar för Skånskt klimatarbete. Mer information om rapporten finns här.  

2015-01-26 Sverige har mycket att lära av Tyskland och Schweiz när det gäller nätverk för energieffektivisering! Malin Aldenius är intervjuad om resultaten från sitt ex-jobb (som genomfördes på Miljö- och energisystem) i Miljö & Utveckling. Läs mer här.

 

Nyhetsarkiv

Kalender

Den 17 Mars arrangerar Energiportalen tillsammans med MOT2030 ett heldagsseminarie om Metanol som bränsle.

Var : IKDC, Stora hörsalen mellan kl 9 och 17.00 + en rundtur i motorlabbet därefter

Anmälan till elna.andersson@energy.lth.se senast den 5 mars