lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-11-08

New book on degrowth and political economy

Towards a political economy of degrowth, co-edited by Ekaterina Chertkovskaya (IMES), Alexander Paulsson (FEK/K2) and Stefania Barca (University of Coimbra), has just been published.

[...]

2019-10-31

Information brief on plastics for investors

The potential of the financial sector to contribute to a sustainable development has been highlighted in recent years,

[...]

2019-10-03

Interview on fossil free car fuels for Sveriges Natur

Pål Börjesson is interviewed in Naturskyddsföreningen's paper Sveriges Natur on the role of fossil free car fuels in

[...]