lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2018-04-19

Fossilfria transporter i Vetandets värld

Förra veckan deltog Pål Börjesson i den offentliga utfrågningen i riksdagens trafikutskott om fossilfria transporter. Vetandets värld i P1 intervjuade Pål och andra deltagande

[...]

2018-04-16

Welcome Nelly!

Nelly Garcia Gonzalez is a new postdoc at IMES. Get to know her through three quick questions:

[...]

2018-04-11

Welcome Sylvia!

Sylvia Haus is a new postdoc at IMES. Get to know her through three quick questions:

[...]