lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-09-02

New article on green steel

Valentin Vogl and Max Åhman have published a new article in the proceedings of ESTAD (European Steel Technology and Application Days), titled "What is green steel? Towards a strategic

[...]

2019-09-02

New article on geopolitics of metals in renewable energy transition

André Månberger and Bengt Johansson have published a new article in Energy Strategy Reviews, titled "The

[...]

2019-08-29

New article on actor relations in climate policymaking

Jamil Khan has together with colleagues Annica Kronsell and Roger Hildingsson published a new article in the

[...]