lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Organisation

Avdelningsföreståndare

Eva Leire
Avd_forestandare@miljo.lth.se
046-222 47 72

ÄmnesföreträdareLars J Nilsson
lars_j.nilsson@miljo.lth.se
046-222 46 83
Studierektor grundutbildningCharlotte Malmgren
Studierektor@miljo.lth.se
046-222 86 36
Studierektor forskarutbildningJamil Khan
Jamil.Khan@miljo.lth.se
046-222 86 39
EkonomiadministratörCarin Landqvist
Ekonomiadministrator@miljo.lth.se
046-222 40 91
PersonaladministratörHelena Vilhelmsson
personaladministrator@miljo.lth.se
046-222 86 38
LucatadministratörKatalogansvarig@miljo.lth.se 
UtbildningsadministratörTomas Johansson
utbildningsadministrator@miljo.lth.se
046-222 86 40
StudievägledarePer Svenningsson
Studievagledare@miljo.lth.se
046-222 84 59
WebbadministratörJohanna Olofsson
webbadministrator@miljo.lth.se

Personal

Anställd

Telefon

Aldenius, Malin - CI, doktorand046-222 95 42
Becker, Nathalie - doktorand
Björnsson, Lovisa - TeknD, professor046-222 83 24
Blennow, Kristina - gästprofessor
Byrman, Astrid - Administratör REINVENT
Börjesson, Pål - agronom, FD, professor046-222 86 42
Englund, Oskar - Postdoc
Ericsson, Karin - TeknD, docent, universitetslektor046-222 32 86
Garcia Gonzalez, Nelly - gästdoktorand
Fransson, Lisa - (Kraftringen) TeknD, adj. universitetslektor0767-700929
Johansson, Bengt - TeknD, docent, universitetslektor
Johansson, Tomas - utbildningsadministratör046-222 86 40
Khan, Jamil - FD, docent, universitetslektor, studierektor forskarutbildning046-222 86 39
Landqvist, Carin - ekonomiadministratör046-222 40 91
Lantz, Mikael - TeknD, Bitr.universitetslektor 046-222 46 04
Leire, Eva - CI, prefekt, universitetslektor, ETP046-222 47 72
Lechtenböhmer, Stefan - FD, gästforskare
Malmgren, Charlotte - FD, universitetsadjunkt, studierektor grundutbildning046-222 86 36
Månsson, André - TeknD046-222 41 30
Nikoleris, Alexandra - CI, doktorand046-222 41 25
Nilsson, Lars J - TeknD, professor, ämnesföreträdare046-222 46 83
Olofsson, Johanna - CI, doktorand046-222 98 40
Palm, Ellen - CI, doktorand046-222 86 46
Pettersson, Malin - CI, doktorand
Portinson Hylander, Jens - doktorand0708-65 46 71
Retzner, Charlotte - CI, adj. universitetsadjunkt046-222 86 43
Svenningsson, Per - CI, forskningsassistent046-222 84 59
Svensson, Oscar - CI, doktorand046-222 97 30
Vilhelmsson, Helena - personaladministratör046-222 86 38
Åhman, Max - TeknD, docent, forskare046-222 95 43