lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIM01 Examensarbete i miljö- och energisystem 30 hp

Vi på IMES är gärna med i diskussion kring formulering av examensarbeten inom miljö- och energisystem. Vi ser gärna att ni arbetar i par.

Har du generella frågor kontakta gärna Per Svenningsson.

Om kursen

Här ges möjlighet att skriva examensarbete inom området Miljö- och energisystem. Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. 

Förkunskapskrav: Se kursplanen  

Poäng: 30 hp   Betygsskala: UG   Valfri för: F, I, M, RH, V, W   

Kursansvariga: Per Svenningsson och Lars J. Nilsson   

För mer information kontakta:
Per Svenningsson: 046-222 84 59

Lars J. Nilsson: 046-222 46 83

Tomas Johansson: 046-222 86 40