lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRN20 Miljöledning och miljörevision 7,5 hp

Om kursen

Mål för kursen är att den studerande skall förvärva kunskaper om miljöledningssystem och miljörevision samt få inblick i hur miljövårdsarbete bedrivs inom ett företag/offentlig förvaltning. Du får träning genom att arbeta med införande av miljöledningssystem i ett fiktivt företag och stimuleras till diskussion och eftertanke om möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem.

Kursansvarig: Charlotte Malmgren 046 - 222 86 36, Charlotte.Malmgren@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Hösttermin

Kurstakt: Kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan