lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRN90 Miljöledning och hållbarhetsredovisning 7,5 hp

Om kursen

De övergripande målen är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om, och övning i införande av miljöledningssystem; ska stimuleras till eftertanke och diskussion av miljöledningssystem och andra metoder för hållbarhetsarbete i företag, samt deras möjligheter och begränsningar. Ett ytterligare mål är att vidareutveckla kritiskt tänkande och skrivförmåga.

Kursansvarig: Charlotte Malmgren 046 - 222 86 36, Charlotte.Malmgren@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Hösttermin

Kurstakt: Kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan