lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programkurser LTH

Programkurserna är antingen obligatoriska (obl), alternativobligatoriska (altobl)eller valfria för studerande på olika program inom LTH. Vissa av kurserna kan även läsas som fristående kurs.

Har du frågor om våra kurser är du alltid välkommen att kontakta vår utbildningsadminstratör Tomas Johansson 046-222 86 40

Nedan visas kurserna för ht 2016 och vt 2017. Mer information ges via länkar till vänster.

Kurs

Läsperiod

Program

FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil 6 hp

HT lp1

V (obl)

FMI040 Energisystemanalys, Förnybara energikällor 7,5 hp

VT lp1(-2)

BI,C,D,E,F,I(altobl)M,MD,Pi,W, RH

FMI050 Energisystemanalys; Energi, miljö och naturresurser 7,5 hp

HT lp1-2

BME,C,D,E,F,I,Pi,W,T

FMI055 Miljösystemanalys; Livscykelanalys 7,5 hp

HT lp1-2

E,F,V,W

FMIF05 Miljö och management 12 hp

VT lp1-(2)

W (obl)

FMI070 Internationell miljövård, tematisk kurs 7,5 hp (på engelska)

VT lp2

F,M,Pi,W

FMI085 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning 15 hp

VT lp1-2

L,W

FMIF40 Avfallshantering och resurshushållning 15 hp

HT lp1-2

W

FMI110 Miljövård; Miljöledning och miljörevision 7,5 hp

HT lp 1-2

W

FMIA01 Miljövetenskap 4 hp

VT lp1

IBYA,IBYI,IBYV

FMIF01 Management för hållbar utveckling 6hp

HT lp1-2

I (obl)

FMIF10 Miljösystemanalys och hållbar utveckling 6 hp

HT lp2-VT (lp1)

Pi (obl)

FMIF20 Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv 7,5 hp

HT lp1-2

BME,E,M,MD,MLIV,Pi

FMIF30 Hållbar utveckling 3hpVT lp2F (obl)
FMIF35 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv 4 hpVT lp2E (obl)

FMIN05 Miljösystemanalys; klimat som vetenskap och politik 7,5 hp

VT lp1-2

F, I (altobl), Pi,W

VTVA05 Hållbart byggande 12 hp

VT lp2

L

FMI820 Examensarbete i miljö- och energisystem 30 hp

HT + VT

F,I,M,RH,V,W

FMIF97 Ingenjörsinriktad yrkesträningHT+VTW
FMIL01 KandidatarbeteHT+VTF,V,W