lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil 6hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård med anknytning till väg- och vattenbyggares huvudsakliga verksamhetsområden. Därutöver ska kursen dels ge den studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap, dels stimulera till en diskussion om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Kursen är obligatorisk för teknologer i årskurs två på civilingenjörsprogrammet väg- och vatten.

Kursansvarig: Eva Leire 046 - 222 47 72, eva.leire@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Helena Vilhelmsson 046 - 222 86 40, Helena.Vilhelmsson@miljo.lth.se

Kursperiod: Ht lp1

Länk till kursplan