lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI040 Energisystemanalys; förnybara energikällor 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för de möjligheter och begränsningar som råder för bruket av förnybara energikällor, samt kunna värdera olika system för förnybar energi ur olika perspektiv och med ett kritiskt förhållningssätt. Kursen ska utgå ifrån tidigare inhämtade kunskaper och relatera dessa till hållbarhetsproblematiken.

Kursen ges som valfri för teknologer inom programmen BI,C, D, E, F, I, M, MD, Pi, RH och W. Den kan också ingå i inriktning eller specialisering inom vissa program.

Kursansvarig: Per Svenningsson 046 - 222 84 59, Per.Svenningsson@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Vt läsperiod 1-(2)

Länk till Kursplan