lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI085 Miljökonsekvensbeskrivning 15hp

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt rapport- och uppsatsskrivande.

Kursen ges som valfri för L och W. Den ingår i specialiseringen miljösystemanalys för W.

Kursansvarig: Charlotte Malmgren 046 - 222 86 36, Charlotte.Malmgren@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Vt läsperiod 1-2

Kurstakt: Halvfart

Länk till kursplan