lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2017-11-07

CCS, carbon capture and storage, är idén om att fånga in koldioxid från luften. Med anledning av en kommande artikel intervjuades Max Åhman om CCS framtid i EU. Läs mer här.[more]


2017-10-27

Pål Börjesson intervjuades om klimatnytta med etanol från sockerrör i Vetenskapsradion den 25 oktober. Lyssna på inslaget här: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406 [more]


2017-10-04

Mikael Lantz och Lovisa Björnsson har tillsammans med Emma Kreuger (bioteknik) publicerat en vetenskaplig artikel om kostnaden för biometan från restprodukter från jordbruket. Artikeln finns fritt tillgänglig att läsa här:An...[more]


2017-10-02

Karin Ericsson has published a new report: Biogenic carbon dioxide as feedstock for production of chemicals and fuels: A techno-economic assessment with a European perspective. Find it here.[more]


2017-09-20

Alexandra Nikoleris har tillsammans med kollegor från statsvetenskap och litteraturvetenskap läst och analyserat climate fiction (cli-fi) för att bättre förstå möjliga framtider med klimatförändringar. En intervju med Alexandra...[more]


2017-08-23

Jens Hylander and colleagues at VTI and K2 have published the research paper One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning. Read more about the article here.[more]


2017-07-03

IMES-doktoranden Ellen Palm intervjuades nyligen av Sydsvenskan, bland annat om initiativet Plastfri november. Reportaget finns att läsa här.[more]


2017-06-29

A new research article by Mailn Aldenius and Jamil Khan compares and analyses how two Swedish regions use public procurement to promote the introduction of renewable fuels in their public bus transport systems. The article...[more]


2017-06-27

Valentin Vogl is a new PhD student at IMES. Get to know him through three quick questions: What brings you to Lund? I have had IMES on my radar for quite a while and when the opportunity turned up to do research here I...[more]


2017-06-16

Sex samverkansteman har initierats inom LU och startar i höst. Forskare från IMES medverkar i två av dessa, Narrating Climate Futures och Cirkulär biobaserad ekonomi. Läs mer på rektorsbloggen:...[more]


2017-06-07

A new report from the research project Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet has recently been published by f3 - The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels....[more]


2017-06-01

IMES researchers Stefan Lechtenböhmer, Lars J. Nilsson and Max Åhman have together with Joeri Wesseling, Ernst Worrel and Lars Coenen, published the article The transition of energy intensive processing industries towards deep ...[more]


2017-05-18

Forskarna i GIST-projektet, Green industrial transitions, har skrivit rapporten Nollutsläpp i basindustrin –förutsättningar för en ny industripolitik där man mot bakgrund av den historiska utvecklingen i basindustrin argumenterar...[more]


2017-05-03

Jamil Khan och Malin Aldenius har tillsammans med kollegor i Lund och Linköping skrivit en rapport där de studerar hur kommuner och regioner använder offentlig upphandling för att öka användningen av förnybara drivmedel och...[more]


2017-05-02

Inom FNs klimatpanel IPCC pågår arbetet inför nästa kunskapssammanställning om klimatet, AR6. Lars J Nilsson deltar som en av ca 200 experter vid veckans möte i Addis Abeba, Etiopien, där riktlinjer och förslag för fortsatt...[more]


2017-04-21

I samband med Sysavdagen idag fick Ida Björling ta emot stipendium på 20 000 kr för examensarbetet Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med fokus på Lunds gaturum.Handledare på...[more]


2017-04-19

Ida Mexnell har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs & Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH för arbetet Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg - med fokus på kortdistanstransporter....[more]


2017-04-03

Jamil Khan och Bengt Johansson har skrivit rapporten Koldioxidvärdering inom transportsektorn: reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv där de analyserar den koldioxidvärdering som används inom...[more]


2017-03-29

Dr. Ruchi Gaur, Senior Scientific Officer at DBT-IOC centre for Advanced Bio-Energy Research, is visiting our department for two weeks from 19th March to 1st April 2017.[more]


2017-03-01

The Swedish Energy Agency has granted 54 MSEK for developing hydrogen-based steel making and IMES will do research on the systems and policy dimensions of such a technical shift. Read more about the project and the participating...[more]