lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport om koldioxidvärdering och samhällsekonomiska analyser

2017-04-03

Jamil Khan och Bengt Johansson har skrivit rapporten Koldioxidvärdering inom transportsektorn: reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv där de analyserar den koldioxidvärdering som används inom samhällsekonomiska analyser i transportsektorn och ställer frågan huruvida den bidrar till en effektiv klimatpolitik.

Dagens koldioxidvärdering bygger på den svenska koldioxidskatten och i rapporten visar författarna att koldioxidskatten inte på ett enkelt sätt kan ses som ett uttryck för den svenska politikens värdering av kostnaderna för koldioxid, utan ett flertal andra hänsyn spelar in när nivån för koldioxidskatten sätts. En annan slutsats i rapporten är att kostnader för koldioxid ger väldigt litet utfall i samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn jämfört med andra kostnader och nyttor. Därför behövs andra kompletterande beslutsunderlag om man vill ge klimathänsyn ökad tyngd i infrastruktur- och klimatplanering.

Läs mer och ladda ner rapporten här.