lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport om kommunernas arbete för att främja kollektivtrafik

2018-09-06

Jamil Khan har tillsammans med kollegorna Philip Hansson, Fredrik Pettersson och Robert Hrelja publicerat en rapport om hur Sveriges kommuner arbetar med att främja kollektivtrafik och minska biltrafiken. Rapporten är publicerad av Kollektivtrafikcentrum (K2) och har titeln Kommunerna och kollektivtrafiken: en enkätundersökning om Sveriges kommuners arbete för att stödja kollektivtrafiken.

Läs mer här.