lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rapport om den elbaserade ekonomin

2016-03-09

Förslag om innovationsagenda för den elbaserade ekonomin finns nu att läsa på delba2050.se. Rapporten har finansierats av Energimyndigheten och gjorts i samarbete mellan flera högskolor och andra intressenter under LTH:s ledning. Från IMES har Karin Ericsson, Lars J Nilsson, Max Åhman och Ellen Palm deltagit.