lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen Nathalie Becker!

2016-11-11

Nathalie Becker är vår nya doktorand som ursprungligen kommer från Tyskland med bakgrund inom natur- och samhällsvetenskap.

Nathalie kommer fördjupa sig i förutsättningarna för en kommersiell utveckling av svensk cellulosabaserad biodrivmedelsproduktion utifrån de förbättringar som sker inom processdesign och utformning av produktionssystem, inklusive råvaror, systemintegrering och restprodukthantering. Doktorandprojektet finansieras genom Energimyndighetens biobränsleprogram.