lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF20 Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv 7,5hp

Om kursen

Mål med kursen är att studenterna ska förvärva kunskap om internationella och globala miljöfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. De ska även ha kunskap om hur dessa frågor betraktas och hanteras i samhället, särskilt på den internationella arenan. Kursen, som ges på engelska, är valfri för MLIV, BME, E, M, MD, Pi, RH. Den ges även som fristående kurs (TFRF56).

After the course, the students should have knowledge of international and global environemtnal issues from a sustainability perspective, and knowledge of how these issues are viewed and managed in society, in particualr on the international arena. The course is conducted entirely in English.

Kursansvarig:Jamil Khan046 - 222 86 39  

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Ht lp1-2

Länk till kursplan