lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik 4hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskap om väsentliga miljö- och resursproblem och om hur en mer hållbar utveckling kan främjas genom politiska mål och styrmedel, tekniska lösningar och verktyg för miljöarbete. Informations- och kommunikationsteknik (IKT), inklusive dess fysiska infrastruktur (datorer, smarta telefoner, serverhallar etc) är en viktig utgångspunkt i kursen som särskilt syftar till att ge studenten kunskap om hur denna verksamhet bidrar till miljö- och resursproblem genom användning av energi och råmaterial och efterlämnande av avfall. Ett annat mål med kursen är att inspirera studenterna att fundera över hur IKT kan bidra till hållbara samhällslösningar.

Kursansvarig: Karin Ericsson046-222 32 86

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt lp1-2

Länk till kursplan